Nó là dạng từ điển luật học của việt nam, các bạn vào tìm hiểu thêm nhé.
Địa chỉ website là http://dictionary.law.com/